Axencia Local de Colocación

Calidade

Calidade

A ALC conta cunha Carta de Servizos, acreditada pola Certificadora de calidade EQA, de conformidade cos requisitos establecidos na Norma UNE93200, na súa edición de abril de 2008 (AENOR), o que lle permite:

  • Asegurar que serán atendidas todas as ofertas de emprego que se reciban, poñendo a disposición das empresas toda a información precisa sobre unha base de datos de máis de 4000 demandantes de emprego, en función do perfil esixido para o posto de traballo.
  • Asegurar ás persoas demandantes a permanencia nunha base de datos activa e dinámica que posibilitara novas oportunidades de emprego e orientación.