Formación

CURSO DE INICIACIÓN Á ROBÓTICA CON ARDUINO

CENTRO DE FORMACIÓN, CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, RÚA SAN PEDRO DE MEZONZO Nº 37-BAIXO

Data Inicio 08 de Julio de 2019

REQUISITOS:

Preferentemente persoas desempregadas


CONTIDO:

  • Introducción á electrónica
  • Compoñentes electrónicos
  • Tecnoloxías Open Source - Introducción a Arduino
  • Sensores e actuadores
  • Programación
  • Desenvolvemento de proxectos
  • Prototipado
  • Presentación de proxectos

* Facilitarase todo o material preciso para o prototipado dos proxectos

* Neste curso, eminentemente práctico, o alumnado aprenderá desde os conceptos básicos da electrónica e a programación con Arduino para a construción de sistemas robotizados con aplicación en case calquera campo profesional. O curso desenvolverase adaptado ó nivel dos/as participantes

* Saídas profesionais: empresas de base tecnolóxica (programación, electrónica, robótica, domótica), educación, profesorado, arte, vídeo e son, deseño ou empresas de enxeñería

* Data: do 08 ao 19 de xullo de 2019, das 09:00 ás 14:00h