Cursos

09/12/2015 - 17/12/2015

CAP (3 plazas vacantes)

03/12/2015 - 11/12/2015

Certificado ADR Condutor/a de mercancías perigosas (0 plaza vacante)

01/12/2015 - 01/12/2015

Xornada "Beneficios da PEME Innovadora" (98 plazas vacantes)

30/11/2015 - 04/12/2015

Competencias transversais para o emprego (14 plazas vacantes)

25/11/2015 - 11/12/2015

Carné B96 para o transporte de remolques pesados (0 plaza vacante)