Cursos

11/07/2016 - 11/11/2016

CURSO: ORGANIZACIÓN E PROXECTOS DE INSTALACIÓN SOLARES TÉRMICAS (2 plazas vacantes)

11/07/2016 - 11/11/2016

CURSO: MONTAXE E MANTEMENTO DE INSTALACIÓN SOLARES TÉRMICAS (4 plazas vacantes)

11/07/2016 - 11/11/2016

CURSO: MONTAXE E MANTEMENTO DE REDES DE AUGA (9 plazas vacantes)