Axencia Local de Colocación

Formación

20/09/2018 - 13/12/2018

Confección e publicación de páxinas web (23 plazas vacantes)

Requisitos de acceso:

 - persoas de 16 a 29 anos de idade

 - inscritas ou en disposición de inscribirse no Sistema de Garantía Xuvenil e como demandantes de emprego.

 - nivel de estudos: mínimo ESO ou equivalente.

Bolsa-axuda: as persoas participantes que non estean a percibir prestacións ou subsidios por desemprego terán dereito a unha bolsa-axuda de 350 € mensuais durante que o dure a formación.

Nº de horas: 460 horas (300 horas de formación específica; 80 horas de prácticas en empresas; 80 horas de formación transversal)

Contidos:

Construción de páxinas web:

 - Creación de páxinas web coa linguaxe de marcas

 - Elaboración de follas de estilo

 - Elaboración de modelos e formularios

Publicación  de páxinas web

Isto é unha preinscrición, a incrición definitiva será comunicada polo persoal técnico.

Inscríbete a este curso ( Quedan 23 plazas vacantes para el curso)

En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos persoais se incorporarán ao ficheiro AXENCIA LOCAL DE COLOCACION, creado baixo responsabilidade do DEPARTAMENTO DE EMPREGO DA CONCELLARIA DE FAMILIA, BENESTAR SOCIAL, MUJER E EMPREGO DO CONCELLO DE SANTIAGO, o cal se encontra debidamente inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos coa finalidade de xestionar os datos achegados polas persoas solicitantes de emprego para a intermediación laboral entre estes e as empresas, colaborar na inserción e orientación laboral das persoas que o demanden. Indicámoslle que os seus datos poden ser comunicados ao Servizo Galego de Colocación, empresas coas que se asinan convenios de colaboración, ademais das cesións previstas na lei. Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición ante a Axencia Local de Colocación, na dirección seguinte: R/ Alcalde Raimundo López Pol, s/n, 15703, Santiago de Compostela