Axencia Local de Colocación

Formación

20/09/2018 - 13/12/2018

Confección e publicación de páxinas web (0 plaza vacante)

Requisitos de acceso:

 - persoas de 16 a 29 anos de idade

 - inscritas ou en disposición de inscribirse no Sistema de Garantía Xuvenil e como demandantes de emprego.

 - nivel de estudos: mínimo ESO ou equivalente.

Bolsa-axuda: as persoas participantes que non estean a percibir prestacións ou subsidios por desemprego terán dereito a unha bolsa-axuda de 350 € mensuais durante que o dure a formación.

Nº de horas: 460 horas (300 horas de formación específica; 80 horas de prácticas en empresas; 80 horas de formación transversal)

Contidos:

Construción de páxinas web:

 - Creación de páxinas web coa linguaxe de marcas

 - Elaboración de follas de estilo

 - Elaboración de modelos e formularios

Publicación  de páxinas web

Isto é unha preinscrición, a incrición definitiva será comunicada polo persoal técnico.

No quedan plazas vacantes para el curso.