Axencia Local de Colocación

Formación

01/03/2018 - 06/07/2018

Curso de: FONTANERÍA E CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA (6 plazas vacantes)

Curso dirixido a persoas desempregadas, MENORES de 30 anos.

O curso terá unha duración de 318 horas de formación e 180 horas de practicas en empresa.

Opción dereito a beca.

Está prevista a realización en horario de mañán dende marzo a xullo 2018.

O mencionado curso está cofinanciado pola Unión Europea (Fondo Social Europeo) con cargo ao Programa operativo de garantía xuvenil e a Conselleria de Economia, Emprego e Industria

Mais información: Teléfono 981 543060

Dpto. emprego – Concello de Santiago (Edificio Municipal CERSIA)

Inscríbete a este curso ( Quedan 6 plazas vacantes para el curso)

En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos persoais se incorporarán ao ficheiro AXENCIA LOCAL DE COLOCACION, creado baixo responsabilidade do DEPARTAMENTO DE EMPREGO DA CONCELLARIA DE FAMILIA, BENESTAR SOCIAL, MUJER E EMPREGO DO CONCELLO DE SANTIAGO, o cal se encontra debidamente inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos coa finalidade de xestionar os datos achegados polas persoas solicitantes de emprego para a intermediación laboral entre estes e as empresas, colaborar na inserción e orientación laboral das persoas que o demanden. Indicámoslle que os seus datos poden ser comunicados ao Servizo Galego de Colocación, empresas coas que se asinan convenios de colaboración, ademais das cesións previstas na lei. Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición ante a Axencia Local de Colocación, na dirección seguinte: R/ Alcalde Raimundo López Pol, s/n, 15703, Santiago de Compostela