Axencia Local de Colocación

Formación

23/04/2019 - 30/04/2019

Curso de iniciación á carnizaría (0 plaza vacante)

Datas: do 23 ao 30 de abril (de luns a venres)

Lugar: rúa do Outeiro de Sar, 35 (Santiago de Compostela)

Horario: de 16:00 a 21:00 h

Destinado a: persoas desempregadas e profesionais

Contidos:

  • Seguridade e hixiene na industria cárnica: normativa
  • Explicación da trazabilidade e APPCC
  • Carne de ave: o polo. Práctica de desosado, preparación e fileteado
  • Carne de porco. Despece de canal de porco e preparación da mesma
  • Carne de porco: Práctica de desoso do xamón,  fileteado e  corte de costeleta
  • Carne de vacún: Despece de canal, preparación para a súa venda en fresco2
  • Outras carnes: cabra, cordeiro e coello, o seu despece
  • Elaboración de produtos cárnicos
  • Etiquetado de produtos cárnicos

No quedan plazas vacantes para el curso.