Axencia Local de Colocación

Formación

22/04/2019 - 22/04/2019

Curso de Manipulación de alimentos___ (0 plaza vacante)

Data: 22 de abril 2019

Horario: De 09:00 a 14:00

Lugar: Edificio Municipal Cersia, Rúa Alcalde Raimundo López Pol, s/n, San Lázaro (Santiago de Compostela)

Obxectivos do curso: 

  • Concienciar ao alumnado sobre os perigos potenciais que conleva a contaminación dos alimentos. 
  • Coñecer as causas que provocan intoxicacións alimentarias.
  • Aplicar as medidas preventivas necesarias para evitar a contaminación dos alimentos. 
  • Realizar unha correcta limpeza e desinfección dos utensilios e instalacións. 
  • Levar a cabo un axeitado aseo e hixiene persoal. 
  • Adquirir os coñecementos básicos das Análises de Perigos e Puntos de Control Críticos (APPCC) e as Guías de Prácticas Concretas de Hixiene (GPCH) das especialidades correspondentes. 
  • Cumprir a lexislación sanitaria vixente aos manipuladores/as de alimentos. 

Ao finalizar o curso obterase o certificado de manipulador-a de alimentos

No quedan plazas vacantes para el curso.