Axencia Local de Colocación

Formación

20/09/2018 - 11/12/2018

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web (0 plaza vacante)

Requisitos de acceso:

 - persoas de 16 a 29 anos de idade

 - inscritas ou en disposición de inscribirse no Sistema de Garantía Xuvenil e como demandantes de emprego.

 - nivel de estudos: mínimo Bacharelato ou equivalente.

Bolsa-axuda: as persoas participantes que non estean a percibir prestacións ou subsidios por desemprego terán dereito a unha bolsa-axuda de 350 € mensuais durante que o dure a formación.

Nº de horas: 430 horas (270horas de formación específica; 80 horas de prácticas en empresas; 80 horas de formación transversal)

Contidos:

Programación web no entorno cliente

- Elaboración de documentos web mediante linguaxes de marca

- Desenvolvemento e reutilización de compoñentes software e multimedia mediante linguaxes de guión

- Aplicacións técnicas de usabilidade e accesibilidade no entorno cliente

Implantación de aplicacións web en entorno Internet, intranet e extranet.

Isto é unha preinscrición, a incrición definitiva será comunicada polo persoal técnico.

No quedan plazas vacantes para el curso.