Axencia Local de Colocación

Formación

24/09/2018 - 05/12/2018

Manexo profesional de drons, montaxe e mantemento, con especialización no seu uso para o sector audiovisual (3 plazas vacantes)

Requisitos de acceso:

 - persoas de 16 a 29 anos de idade

 - inscritas ou en disposición de inscribirse no Sistema de Garantía Xuvenil e como demandantes de emprego.

 - nivel de estudos: mínimo Bacharelato ou equivalente.

Bolsa-axuda: as persoas participantes que non estean a percibir prestacións ou subsidios por desemprego terán dereito a unha bolsa-axuda de 350 € mensuais durante que o dure a formación.

Nº de horas: 400 horas (250 horas de formación específica; 70 horas de prácticas en empresas; 80 horas de formación transversal)

Contidos:

Unidade 1. Pilotaxe profesional de drons 

1 .Lexislación aplicable

2. Factores humanos nos RPAs

3. Procedementos operacionais

4. Navegación e interpretación de mapas

5. Performance da aeronave

6. Comunicación e fraseoloxía

7. Coñecemento xeral da Aeronave

8. Meteoroloxía

9.Coñecementos ATC

10. Comunicacións avanzadas

Unidade 2. Montaxe e mantemento de drons de aerocámaras. Deseño e impresión 3D para drons 

Montaxe e mantemento de drons de aerocámaras:

Deseño e impresión 3D para drons:

Unidade 3. Producións audiovisuais, manexo de cámaras profesionais, edición e posproducción audiovisual con drons 

Producións audiovisuais con drons:

Manexo de cámaras profesionais de fotografía e vídeo en drons:

Edición e posprodución audiovisual con drons.

Isto é unha preinscrición, a incrición definitiva será comunicada polo persoal técnico.

Inscríbete a este curso ( Quedan 3 plazas vacantes para el curso)

En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos persoais se incorporarán ao ficheiro AXENCIA LOCAL DE COLOCACION, creado baixo responsabilidade do DEPARTAMENTO DE EMPREGO DA CONCELLARIA DE FAMILIA, BENESTAR SOCIAL, MUJER E EMPREGO DO CONCELLO DE SANTIAGO, o cal se encontra debidamente inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos coa finalidade de xestionar os datos achegados polas persoas solicitantes de emprego para a intermediación laboral entre estes e as empresas, colaborar na inserción e orientación laboral das persoas que o demanden. Indicámoslle que os seus datos poden ser comunicados ao Servizo Galego de Colocación, empresas coas que se asinan convenios de colaboración, ademais das cesións previstas na lei. Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición ante a Axencia Local de Colocación, na dirección seguinte: R/ Alcalde Raimundo López Pol, s/n, 15703, Santiago de Compostela