Axencia Local de Colocación

Formación

20/09/2018 - 05/12/2018

Manexo profesional de drons, montaxe e mantemento, con especialización no seu uso para o sector audiovisual (0 plaza vacante)

Requisitos de acceso:

 - persoas de 16 a 29 anos de idade

 - inscritas ou en disposición de inscribirse no Sistema de Garantía Xuvenil e como demandantes de emprego.

 - nivel de estudos: mínimo Bacharelato ou equivalente.

Bolsa-axuda: as persoas participantes que non estean a percibir prestacións ou subsidios por desemprego terán dereito a unha bolsa-axuda de 350 € mensuais durante que o dure a formación.

Nº de horas: 400 horas (250 horas de formación específica; 70 horas de prácticas en empresas; 80 horas de formación transversal)

Contidos:

Unidade 1. Pilotaxe profesional de drons 

1 .Lexislación aplicable

2. Factores humanos nos RPAs

3. Procedementos operacionais

4. Navegación e interpretación de mapas

5. Performance da aeronave

6. Comunicación e fraseoloxía

7. Coñecemento xeral da Aeronave

8. Meteoroloxía

9.Coñecementos ATC

10. Comunicacións avanzadas

Unidade 2. Montaxe e mantemento de drons de aerocámaras. Deseño e impresión 3D para drons 

Montaxe e mantemento de drons de aerocámaras:

Deseño e impresión 3D para drons:

Unidade 3. Producións audiovisuais, manexo de cámaras profesionais, edición e posproducción audiovisual con drons 

Producións audiovisuais con drons:

Manexo de cámaras profesionais de fotografía e vídeo en drons:

Edición e posprodución audiovisual con drons.

Isto é unha preinscrición, a incrición definitiva será comunicada polo persoal técnico.

No quedan plazas vacantes para el curso.