Axencia Local de Colocación

Formación

10/07/2018 - 08/11/2018

Montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmóticos (0 plaza vacante)

Requisitos:

> Persoas de máis de 16 e menos de 30 anos

> Inscritas ou inscribirse no Sistema de Garantía Xuvenil e como demandantes de emprego

> Nivel mínimo de estudos: Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) ou equivalente

Nº de horas: 

540 (incluídas as prácticas non laborais en empresas)

Bolsa-axuda:

As persoas participantes que non perciban prestacións por desemprego terán dereito a unha bolsa-axuda de 350€ mensuais

Trátase dunha preinscrición, para a inscrición definitiva deberá contactarse co persoal técnico que no seu caso se porá en contacto coas persoas candidatas

No quedan plazas vacantes para el curso.