Axencia Local de Colocación

Formación

15/06/2018 - 12/10/2018

Xestión de aloxamento rural (0 plaza vacante)

Requisitos

 - persoas de máis de 16 e menos de 30 anos; 

 - inscritos/as en Garantía Xuvenil e demandantes de emprego

 - nivel mínimo de estudos: ESO ou equivalente

Nº de horas: 570 (incluídas prácticas en empresa). Horario de mañá

Bolsa-axuda: as participantes que non perciban prestación/subsidio por desemprego terán dereito a unha bolsa-axuda de 350 €/mes

Trátase dunha preinscrión, a inscrición definitiva deberá concretarse co persoal técnico que no seu caso se porá en contacto coas persoas candidatas.

No quedan plazas vacantes para el curso.