Axencia Local de Colocación

Formación

30/08/2018 - 21/11/2018

Xestión de residuos urbanos e industriais (2 plazas vacantes)

Fórmate e traballa como operador/a de instalacións de tratamento e eliminación de residuos, en plantas de tratamento de residuos urbanos e industriais, en empresas xestoras de residuos..

Requisitos:

> Persoas de 16 a 29 anos

> Inscritas ou inscribirse no Sistema de Garantía Xuvenil e como demandantes de emprego (na oficina do Servizo Público de Emprego de Galicia)

> Nivel de estudos: Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) ou equivalente

> Non estar cursanso estudos, nin percibindo prestación/subsidio por desemprego

Nº de horas: 

470 (incluídas as prácticas non laborais en empresas)

Bolsa-axuda:

As persoas participantes que non perciban prestacións por desemprego terán dereito a unha bolsa-axuda de 350€ mensuais

Trátase dunha preinscrición, para a inscrición definitiva deberá contactarse co persoal técnico

Curso presencial en horario de 08 a 15h en Santiago

Inscríbete a este curso ( Quedan 2 plazas vacantes para el curso)

En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos persoais se incorporarán ao ficheiro AXENCIA LOCAL DE COLOCACION, creado baixo responsabilidade do DEPARTAMENTO DE EMPREGO DA CONCELLARIA DE FAMILIA, BENESTAR SOCIAL, MUJER E EMPREGO DO CONCELLO DE SANTIAGO, o cal se encontra debidamente inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos coa finalidade de xestionar os datos achegados polas persoas solicitantes de emprego para a intermediación laboral entre estes e as empresas, colaborar na inserción e orientación laboral das persoas que o demanden. Indicámoslle que os seus datos poden ser comunicados ao Servizo Galego de Colocación, empresas coas que se asinan convenios de colaboración, ademais das cesións previstas na lei. Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición ante a Axencia Local de Colocación, na dirección seguinte: R/ Alcalde Raimundo López Pol, s/n, 15703, Santiago de Compostela