Ofertas de EMPREGO

AUXILIAR DE CLíNICA

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 05 de Abril de 2019

REQUISITOS:

ESTUDIOS MÍNIMOS: CICLO DE AUXILIAR DE CLíNICA
EXPERIENCIA MÍNIMA: VALORARASE EXPERIENCIA (NON INDISPENSABLE)

DESCRICIÓN:

PROPIAS DO POSTO NUNHA CLíNICA DENTAL