Ofertas de EMPREGO

AXUDANTE DE COCIÑA CAMPAMENTOS DE VERÁN

Porto do Son

DATA DE PUBLICACIÓN 11 de Junio de 2019

REQUISITOS:

Formación: FP, AFD COCIñA OU SIMILAR CARNé MANIPULACIóN DE ALIMENTOS VALóRASE FORMACIóN EN ALERXIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS
Experiencia: EXPERIENCIA MíNIMA 6 MESES VALóRASE EXPERIENCIA EN COMEDORES ESCOLARES E COLECTIVOS

DESCRICIÓN:

APOIO NA PLANIFICACIóN E ELABORACIóN DE MENúS PARA 80 PERSOAS/TURNO LIMPEZA DIARIA DA COCIñA