Axencia Local de Colocación

Ofertas de emprego

Avogado/a tic Cerrada

03/05/2017 (actualizado a fecha 15/06/2017)

Nº postos: 1

Localidade: Santiago de Compostela

Contrato: Prácticas

Tarefas a realizar: Dinamización do Despacho e actividades propias da abogacía tecnolóxica

Requisitos: 

- Licenciado ou graduado en Dereito

- Experiencia 0-2 anos

- Se valorará especialmente un posgrao en Dereito de Novas Tecnoloxías