Axencia Local de Colocación

Ofertas de emprego

Encargado de obra Cerrada

04/05/2017 (actualizado a fecha 20/06/2017)

Nº postos: 1

Localidade: Santiago de Compostela

Contrato:

- Duración un ano

- por obra ou servizo

Tarefas a realizar: Encargado obra de edificación

Requisitos: 

- Experiencia de 5 anos como encargado obra edificación

- cursos PRL do convenio da construcción