Axencia Local de Colocación

Ofertas de emprego

Persoal Técnico Cualificado para Deseño e Implantación de Plans APPCC, Alérgeneos y Manipulador de Alimentos Cerrada

09/05/2017 (actualizado a fecha 31/05/2017)

Nº postos: 1

Localidade: Negreira

Tarefas a realizar:

Deseñar, implantar e desenrolar un Sistema de Xestión de Seguridade Alimentaria basado nos principios do APPCC

-Identificar os distintos axentes que poden afectar ao produto final

-Deseñar, implantar e desenrolar sistemas de autocontrol eficaces conforme os principios do APPCC e integralos nos sistemas de xestión da empresa.

Requisitos:

- Grao Medio ou Titulación Universitaria de especialidades vinculadas a industria alimentaria (Veterinaria, Química, Agrícola, Nutrición e Dietética ou similar)

- Experiencia en formación

- Vehículo dispoñible, actitude positiva e dispoñibilidad xeográfica (Galicia).