Axencia Local de Colocación

Ofertas de emprego

Tecnico prevencion Riscos Laborais Cerrada

09/05/2017 (actualizado a fecha 31/05/2017)

Nº postos: 1

Localidade: Negreira

Tarefas a realizar:

- Impartición de prácticas no manexo de Plataformas e Carretillas Elevadoras, Camión Guindastre, Ect..

Requisitos:

- Técnico Superior en Prevención (Máster en Prevención), Técnico Intermedio en Prevención (Hasta 2005 inclusive) oo Máster Universitario en Prevención (Posterior ao 2010 inclusive)

- Experiencia en formación

 -Vehículo dispoñible, actitude positiva e dispoñibilidade xeográfica (Galicia).

-A titulación deberá facer referencia ao RD 39/1997, incluindo a duración (Entre 300 e 600 horas), el Nº de homologación ou acreditación da Entidade Emisora e o temario.