Axencia Local de Colocación

Ofertas de emprego

Socorristas Cerrada

10/05/2017 (actualizado a fecha 15/06/2017)

Nº postos: 10

Localidade: SANTIAGO, AMES, TEO, BRIÓN

Tarefas a realizar: 

- VIXIANCIA PREVENTIVA, SALVAMENTO, CONTROL BÁSICO INSTALACIÓN

Requisitos:

- TITULADOS EN SOCORRISMO

- EXPERIENCIA PREFERIBLE PERO NON IMPRESCINCIBLE

- PREFERIBLE CON COCHE