Axencia Local de Colocación

Ofertas de emprego

Persoa con certificado profesionalidade axuda no fogar Cerrada

10/08/2017 (actualizado a fecha 07/09/2017)

Nº postos: 2

Localidade: Santiago de Compostela

Tarefas a realizar:

- Propias do posto

Requisitos: 

- certificado profesionalidade axuda no fogar

- Experiencia ao menos 1 ano