Axencia Local de Colocación

Ofertas de emprego

Sector Artes gráficas Cerrada

04/09/2017 (actualizado a fecha 22/09/2017)

Nº postos: 1

Localidade: Santiago de Compostela

Tarefas a realizar: 

- Impresión offset e manipulado de papel e outros materiais

Requisitos:

- FP artes gráficas. 

- Experiencia requerida no sector das artes gráficas

- Persoa con experiencia no manexo de programas de imposición de páxinas e pasado de pranchas, así como coñecementos no manexo de programas de deseño e maquetación.

- Espeficar no CV tarefas concretas desenvolvidas nos traballos anteriores e departamentos concretos dentro da empresa nos que se prestaron ditos servizos. Así como indicación dos concretos programas informáticos de deseño, maquetación e imposición que se manexen.