Axencia Local de Colocación

Ofertas de emprego

Profesores para academia Cerrada

13/09/2017 (actualizado a fecha 22/09/2017)

Nº de postos: 2

Localidade: Ourense

Horario: Polas tardes durante todo o curso escolar (luns a venres)

Tarefas a desenvolver:

-Un profesor/a para impartir ciencias a nivel de ESO e Bacharelato

- Outro docente nivel primaria para nenos con dificultades de aprendizaxe

-Requisitos:

- Para o profesor/a de ciencias: titulación universitaria en Física, Química, Bioloxía, Matemáticas, Enxeñerías..

- Para o docente nivel primaria: titulación en Maxisterio, Pedagoxía ou afin

- Residencia en Ourense cidade ou arredores

- Valoraransecoñecementos de idiomas e experiencia docente