Axencia Local de Colocación

Ofertas de emprego

Licenciado/a para despacho de Administración de fincas Cerrada

27/09/2017 (actualizado a fecha 16/10/2017)

Nº de postos: 1

Localidade: Comarca de Santiago

Funcións

O posto implica a administración de edificios residenciais en carteira e a ampliación da mesma:

 - cooperación co departamento de incidencias para a resolución das mesmas e seguimento.

 - elaboración e control do orzamento cooperando co departamento de contabilidade.

 - a asistencia a xuntas de propietarios/as, redacción de actas, e o control e cumprimento posterior dos acordos adoptados nas propias xuntas.

 - dirección da execución das necesidades do inmoble.

 - estar ao día da lexislación vixente referente á Lei de Propiedade Horizontal e demais normativa aplicable.

 - preparación e xestación de contratos de inmobles e subvencións.

Requisitos mínimos

 - a asistencia ás xuntas de propietarios/as (horario de inicio entre as 19:00 e as 20:30 h.)

 - estudos universitarios

 - actuación independente

Aptitudes persoais:

 - excelente conduta e apariencia profesional 

 - ampla capacidade de organización e traballo en equipo

 - altas habilidades comunicativas e don de xentes para a dirección das Xuntas Xerais de Propietarios/as 

- alto nivel de compromiso e responsabilidade

 - persoa comprometida con autonomía para traballar de forma independente

Condicións

 - nivel empregado

 - tipo de posto: indefinido

 - xornada completa

 - incorporación inmediata 

 - salario fixo + incentivos