Axencia Local de Colocación

Ofertas de emprego

Auditor/a junior (bolsa FEUGA) Cerrada

05/12/2017 (actualizado a fecha 09/01/2018)

Nº de postos: 1

Localidade: Santiago de Compostela

Contrato: Bolsa FEUGA (1 ano)

Xornada: Completa

Incorporación: Inmediata

Requisitos: 

Estar inscrito/a no Servizo Público de Emprego de Galicia e ter solicitado participar nas bolsas FEUGA

Lic. ou Grao en Económicas/ADE (titulación obtida nos tres últimos anos), no caso de ter que presentar proxecto de fin de carreira é suficiente ter aprobadas todas as materias da mesma.

Non haber desenvolvido traballo profesional remunerado relacionado coa titulación baixo nigunha modalidade contractual

No suposto de haber desfrutado de bolsas FEUGA, que éstas non superen os 24 meses

Tarefas a desenvolver:

Propias do posto (administrativas e de auditoría)  nun despacho de auditores