Axencia Local de Colocación

Ofertas de emprego

Xefe de Obra Cerrada

01/03/2018 (actualizado a fecha 11/05/2018)

Nº de postos: 1.

Localidade: territorio nacional. 

Tipo de contrato: temporal. 

Tarefas a desenvolver: funcións propias según convenio. 

Requisitos: 

-Inxeniero/a Técnico/a. 

-Valorarase experiencia.