Axencia Local de Colocación

Ofertas de emprego

Técnica/o en Xestión Económica Cerrada

13/03/2018 (actualizado a fecha 18/04/2018)

Nº de Postos: 1

Localidade: Santiago de Compostela

Tarefas a Desenvolver:

 • Preparación e Presentación de Subvencións.
 • Xustificacións Económicas .
 • Orzamentos.
 • Rexistro Contable.
 • Control do Gasto.
 • Control das Contas Anuais.

Requisitos:

 • Licenciada/o ou Diplomada/o en Económicas, ADE ou titulacións similares.
 • Experiencia mínima de 2 anos.

Imprescindible:

 • Ter Certificado de Discapacidade.
 • Dominio de Excel.
 • Dominio da Normativa de Subvencións.
 • Coñecementos de A3CON.

Tipo de Contrato:

 - Temporal.

Duración de Contrato:

- Temporal.

Salario:

 - Segundo Convenio.

Incorporación:

- 02/04/18

Plazo de Presentación de CV:

- Ata o 19/03/18