Axencia Local de Colocación

Ofertas de emprego

Electromecánico/a Cerrada

25/04/2018 (actualizado a fecha 24/05/2018)

- Nº de postos: 1

- Localidade: Santiago de Compostela

- Tarefas a desenvolver: mantemento de equipos (prensado, encofrado, autocompactadores)

- Requisitos:

  • titulación académica: técnico medio/superior en electrimecánica ou electricidade
  • experiencia en mantemento industrial, sistemas hidráulicos e en climatización
  • Imprescindible ter o certificado de discapacidade

- Tipo de xornada e contrato:

  • contrato temporal
  • xornada completa