Axencia Local de Colocación

Ofertas de emprego

Bolseiro/a aprendiz contabilidade Cerrada

24/05/2018 (actualizado a fecha 20/06/2018)

- Nº de postos: 1

- Localidade: Picaraña, Padrón

- Tarefas a desenvolver:

  • contabilidade
  • manexo de tablas excel
  • tarefas administrativas

- Requisitos:

  • - titulación académica: grao en administración ou calquera titulación de xestión administrativa e/ou contable
  • experiencia en: contabilidade, manexo de tablas excel e tarefas administrativas
  • coñecementos de inglés a nivel conversa
  • indispensable certificar unha minusvalía do 33%

- Tipo de contrato e xornada:

  • contrato de aprendizaxe (para xóvenes menores de 30 anos)
  • 1 ano de duración
  • horario: 9-13, 16-20h