Axencia Local de Colocación

Ofertas de emprego

Encargado/a Mantemento Instalacións Cerrada

03/07/2018 (actualizado a fecha 30/07/2018)

Nº de postos:1

Localidade: Santiago

Tarefas a desenvolver: 

Control e seguimento das tarefas auxiliares das instalacións dun hotel.

Supervisar as reparacións, modificacións  e mantenimento das instalacións

Propor  á dirección as melloras e innovacións de equipos e instalacións.

Requisitos: Experiencia no posto

Tipo de Contrato: Temporal con posibilidade de prórroga