Axencia Local de Colocación

Ofertas de emprego

12 Repoñedores/as para empresa de nova apertura en Santiago de Compostela Cerrada

03/10/2018 (actualizado a fecha 15/11/2018)

Nº Postos: 12 Repoñedores/as

Localidade: Santiago de Compostela

Empresa:  GIFI  wym-1538565051930  

Funcións: 

  • Xestión loxística do fluxo de mercancía e seu almacenamento.
  • Garantir o bo funcionamento das entradas e saídas de mercancías
  • Posta a disposición do stock en tenda.

Requisitos: Formación profesional /Grao medio. Experiencia de alo menos 2 anos.

Valorabe: 

  • Idiomas
  • Flexibilidade horaria
  • Iniciativa
  • Traballo en equipo.

Contrato: 6 meses. Horario de 8 :00 a 22 :00 h (quendas).