Axencia Local de Colocación

Ofertas de emprego

Desenvolvemento e investigación Cerrada

08/10/2018 (actualizado a fecha 26/11/2018)

Nº postos: 1

Localidade: Milladoiro - Ames

Tarefas a desenvolver:

  • Estudios do mercado
  • Desenvolvemento de formulacions
  • Xestión de fabricantes
  • Control de calidade da producción

Requisitos:

  • Grao en inxienería química, farmacia, sanidade o similar
  • Experiencia 1 ano

Tipo de contrato: Temporai  con conversión a indefinido

Xornada: entre las 14:00 y 19:00 horas