Axencia Local de Colocación

Ofertas de emprego

Auxiliar de axuda no fogar Cerrada

29/10/2018 (actualizado a fecha 27/11/2018)

Nº Postos: 2

Localidade: Boiro, Padrón, Arteixo

Tarefas a desenvolver: Atención de caracter persoal nas actividades básicas da vida

Requisitos.

  • Auxiliar de enfermería, atención sociosanitaria en domicilio y en institucions sociosanitarias
  • Recomendable experiencia no sector
  • Carnet de conducir e disponibilidade fins de seman e festivos

Tipo de contrato: Por obra ou servicio