Formación

WORKSHOP COLABORATIVO PARA A PROCURA DE EMPREGO

EDIFICIO ADMINISTRATIVO CERSIA, RÚA ALCALDE RAIMUNDO LÓPEZ POL S/N. SAN LÁZARO (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Data Inicio 09 de Diciembre de 2019

REQUISITOS:

Destinatarios: persoas en situación de desemprego e vulnerabilidade ou con emprego precario.


CONTIDO:

- Obxectivo profesional e/ou laboral
- Identificación e análise do Perfil profesional das e dos participantes que os levará a definir e establecer itinerarios formativos e profesionais individualizados.
- Adquisición de Ferramentas psicosociais, persoais e profesionais dentro do marco grupal.
- Adquisición e actualización nas técnicas e recursos na procura de emprego:
Comunicación
Intelixencia emocional
Branding
Mapa de Empregabilidade
New Job: Emprego 3.0
- Apoio, técnico especializado, individual-grupal para o cambio de actitudes:
 Coaching & Mentoring
 Fortalecemento persoal e grupal ou Empowerment
 Resolución de conflitos
 Xestión do estrés
- Prospección de ofertas
 Networking
- Preparación e motivación para ofertas concretas con estratexias específicas
 Gamificación & Traininng