Formación

CURSO DE INICIACIóN Á PROGRAMACIóN CON BLOCKCHAIN

AULA CEMIT DO EDIFICIO CERSIA - SANTIAGO DE COMPOSTELA

Data Inicio 18 de Mayo de 2021

REQUISITOS:

.


CONTIDO:

Curso de iniciación á programación con Blockchain

Datas: do 18 de maio ao 11 de xuño

Nº de horas: 40

Horario: de 18.00 a 20.00 (salvo o mércores 8 de xuño que será de 16.00 a 20.00)

Lugar: Aula Cemit do Concello de Santiago (Edificio Cersia, rúa Alcalde Raimundo López Pol, s/n)

Temario:

Unidade didáctica 1. 18 ao 21 de maio. 8h. Horario de 18.00 a 20.00 h.

1. A cuarta revolución industrial: sistemas ciberfísicos: cybersecurity, big data, IoT,cloud computing,fog technology, Machine learning, Robotics, Artificial Inteligence.

2. Que é BlockChain? Nova tecnoloxía

3. Evolución de Blockchain

4. Blocks e cryptographic hash

5. Crear unha blockchain, Mining e Consensus protocols

8. Redes Blockchain: Pública, Privada e Híbrida

9. Campos de aplicación da tecnoloxía Blockchain - Pros e contras de Blockchain

10. Cryptomoedas

11. Cryptocurrency wallets e Initial Coin Offering (ICO)

 

Unidade didáctica 2-  24 ao 28 de maio. 10h. Horario de 18.00 a 20.00 h.

1.Aplicacións descentralizadas ou DAPP

2. Nocións básicas de programación

3. IDE Remix

4.Smart Contracts: programación con Solidity

5.Tokens: clasificación e funcionalidades prácticas

Unidade didáctica 3 - 31 de maio ao 4 de xuño. 10h. Horario de 18.00 a 20.00 h.

Módulo programación I con Ethereum.

1.Introdución aos Smart Contracts

2. Creación de Tokens

3. Execución/debug de Solidity en Web IDE & Red Privada

4.Patróns de implementacións Solidity

5.Mappings, Arrays e Estruturas

Unidade didáctica 4- 7  ao 11 de xuño. 12 h. Horario de 18.00 a 20.00 h. (mércores 9 de 16:00-20:00)

Módulo Legal.

1. Aspectos Legais.

3. Aspectos xurídicos de Smart Contracts

4. Ciberdelincuencia e Ciberseguridade

Módulo programación II con Ethereum.

1.Librarías, contratos e interaccións entre contratos

2.Características de Solidity e Ethereum Virtual Machine

3.Ferramentas de Desenvolvemento para Ethereum

4.Web IDE

5.Web3

6.Truffle

7.Servizos Off-chain (Swarm/IPFS & Whisper)