Formación

FOMENTO DA IGUALDADEA TRAVéS DAS TICS

CENTRO SOCIO CULTURAL JOSé SARAMAGO. RúA DE CAR-LOS MASIDE 7. VITE (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Data Inicio 18 de Octubre de 2021

REQUISITOS:

Sin requerimientos


CONTIDO:

1.Alfabetización e potenciación dixital.

•As TICS: Contidos e linguaxe

•A busca de información en internet

•Técnicas de busca de emprego. Portais e bolsas de traballo

•Internet e estereotipos do xénero.

2.Emprego e Igualdade de oportunidades

•Igualdade de oportunidades. Brecha do xénero.

•Mulleres e oportunidades no mercado laboral.

•Mercado laboral e situacións de vulnerabilidade social.

•Internet como ferramenta de organización.

•Activismo. Asociacionismo. Redes. Recursos.