Formación

PUBLICIDADE E MARKETING

EN LIÑA

Data Inicio 12 de Diciembre de 2022

REQUISITOS:

-


CONTIDO:

Datas: do 12 de decembro ao 16 de decembro de 2022 (30 h).

Hora: de 15.30 a 21.30 horas.

Modalidade en liña

Entregarase certificado acreditativo das competencias alcanzadas a tódolos participantes que asistan ao 80% da actividade formativa.

1.- DESTINATARIOS:
Persoas en búsqueda de emprego, emprendedores, empresarios e interesados en áreas coma as RRSS, a publicidade ou o marketing.
2.- OBXECTIVOS:
O mundo offline e online ofrece un sinfín de oportunidades para calquer empresa. Neste curso práctico descubriremos as técnicas de marketing e publicidade máis utilizadas a día de hoxe para incrementar as ventas. Veremos conceptos e moitos exemplos de casos reais de coñecidas empresas que aplican técnicas publicitarias ao alcance de todos e todas.
3.- PROGRAMA:
O curso seguirá a seguinte estructura:
• Técnicas de márketing e publicidade
• Como aplicalas na túa empresa
• Definición de público obxectivo
• O márketing online e offline
• Últimas tendencias en márketing (influencers, neuromárketing...)
• Elaboración dun plan de márketing
• O plan de márketing levado á acción

Relator: Fernando Rodríguez da Torre. Diplomado en Ciencias Empresariais pola Universidade da Coruña, Técnico Especialista en Marketing e Posgrao en Comunicación Empresarial. Na actualidade é director na axencia de publicidade Con C de Comunicación, profesor no Máster de Marketing Dixital da Universidade de Santiago de Compostela e director de BriefingGalego.com, portal de referencia do sector do márketing e a publicidade en Galicia. Tamén colabora coa Universidade Camilo José Cela de Madrid.