RESULTADO DEFINITIVO DA SELECCIÓN DO ALUMNADO­-TRABALLADOR OBRADOIRO "SANTIAGO SUSTENTABLE"