Formación

CURSO DE "APOIO áS XESTIóNS COTIáS DAS PERSOAS DEPENDENTES"

CENTRO SOCIOCULTURAL DE VITE (RúA CARLOS MASIDE, Nº 7, COMPOSTELA)

Data Inicio 30 de Septiembre de 2019

CONTIDO:

Accción formativa cos contidos da UF0123 do certificado de profesionalidade (SSCS0108 Atención sociosanitaria a persoas no domicilio).

Destinatarias principais: mullleres desempregadas ou con emprego precario.

Programa:

  • Elaboración de estratexias de intervención en autonomía persoal
  • Intervención de acompañamento e apoio na relación social, na resolución de xestións e na contorna familiar
  • Axudas técnicas e tecnolóxicas para a vida cotiá
  • Motivación e aprendizaxe das persoas maiores, con discapacidade e/ou con doenza
  • Servizos de atención domiciliaria
  • ·gualdade e relacións laborais
  • Avaliacións