Ofertas de EMPREGO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 21 de Agosto de 2019

REQUISITOS:

Formación: CFGS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS, CFGS SECRETARIADO, CFGM XESTIÓN ADMINISTRATIVA.
Experiencia: NON SE PRECISA

DESCRICIÓN:

XESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN. IMPORTANTE CUMPRIR OS REQUISITOS DAS BOLSAS FEUGA: PARA MENORES 31 ANOS TITULADOS FP DOS ULTIMOS 3 ANOS NON TER TRABALLADO EN POSTO SIMILAR.