Ofertas de EMPREGO

BOLSEIRO/A SISTEMAS ILUMINACIÓN LED

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 11 de Setembro de 2019
TALENTIA SUMMIT 2019

REQUISITOS:

Formación: ESTUDANTES E TITULADOSAS DE GRAO AO MASTER EN ENXEñARíA INDUSTRIAL, ESPECIALIDADE ELECTRICIDADE.
Outros: COñECEMENTOS: SISTEMAS DE ILUMINACIóN LED. SISTEMAS DE TELEXESTIóN DE ILUMINACIóN EN EXTERIOR E INTERIOR. MANEXO DE SOFTWARE DE CáLCULOS LUMíNICOS. BUSCANSE CANDIDATOS CON INICIATIVA, CAPACIDADE PARA O TRABALLO EN EQUIPO E ATENCIóN AO DETALLE.

DESCRICIÓN:

APOIO A EXPERTOS EN OFICINA TéCNICA. COLABORARá NA REALIZACIóN DE CáLCULOS LUMíNICOS EN PROYECTOS DE ILUMINACIóN. PRESTARá APOIO AO EQUIPO TéCNICO COMERCIAL EN SISTEMAS DE ILUMINACIóN.