Ofertas de EMPREGO

EXPERTO/A EN BLOCKCHAIN

Ames

DATA DE PUBLICACIÓN 11 de Setembro de 2019
TALENTIA SUMMIT 2019

REQUISITOS:

Experiencia: EXPERIENCIA NO MUNDO DE BLOCKCHAIN ASí COMO DO USO DE CRIPTOMONEDAS. EXPERIENCIA EN PROTOCOLO ERC20 E DESENVOLVEMENTO SOBRE SOLIDITY.

DESCRICIÓN:

AS PROPIAS DO POSTO.