Ofertas de EMPREGO

XOVEN TALENTO

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 12 de Setembro de 2019
TALENTIA SUMMIT 2019

REQUISITOS:

Formación: REQUíRESE TITULACIóN UNIVERSITARIA. PERSOA CON FLEXIBILIDADE NA TOMA DE DECISIóNS E RESOLUCIóN DE RETOS.
Experiencia: NON REQUERIDA.

DESCRICIÓN:

VENDA E DISTRIBUCIóN.