Ofertas de EMPREGO

TÉCNICO/A DE PRL

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 12 de Setembro de 2019
TALENTIA SUMMIT 2019

REQUISITOS:

Formación: TÉCNICO/A EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS (3 ESPECIALIDADES) OUTROS: IMPRESCINDIBLE TOTAL DISPOñIBILIDADE XEOGRÁFICA, NIVEL ALTO DE INGLÉS E/OU OUTRAS LINGUAS. CAPACIDADE DE TRABALLO EN EQUIPO. IMPRESCINDIBLE COñECEMENTOS A NIVEL USUARIO DO PAQUETE OFFICE.
Experiencia: VALORABLE EXPERIENCIA COMO TÉCNICO/A EN PRL NO SECTOR EÓLICO E/OU NA CONSTRUCCIÓN.

DESCRICIÓN:

AVALIACIóN DE RISCOS, PRANIFICACIóN DA ACTIVIDADE PREVENTIVA, FORMACIóN DOS TRABALLADORES, ESTUDOS DE HIXIENE, ERGONOMíA E PSICOSOCIOLOXíA, INVESTIGACIóN DE ACCIDENTES, ETC.