Ofertas de EMPREGO

PROGRAMADOR/A PLC

Barcelona

DATA DE PUBLICACIÓN 12 de Setembro de 2019
TALENTIA SUMMIT 2019

REQUISITOS:

Formación: RELACIONADO CA ENXEÑERÍA E A TECNOLOXÍA DA INFORMACIÓN
Experiencia: -EXPERIENCIA MÍNIMA 1 ANO COMO PROGRAMADOR/A DE PLC's -EXPERIENCIA CON BECKHOFF

DESCRICIÓN:

-PROGRAMACIÓN DE PLC's CON BECKHOFF A PARTIR DUNS ESTÁNDARES. -PARTICIPAR NO DISEÑO E POSTA EN MARCHA DOS SISTEMAS DE SCANNER DOS TRENES