Ofertas de EMPREGO

PROGRAMADOR/A PLC

Barcelona

DATA DE PUBLICACIÓN 12 de Setembro de 2019
TALENTIA SUMMIT 2019

REQUISITOS:

Formación: RELACIONADO CA ENXEÑERÍA E A TECNOLOXÍA DA INFORMACIÓN
Experiencia: -EXPERIENCIA MÍNIMA 1 ANO COMO PROGRAMADOR/A DE PLC'S -EXPERIENCIA CON BECKHOFF

Outros: -NIVEL ALTO DE INGLÉS -PERSOA PROACTIVA, CAPAZ DETRABALLAR DE FORMA AUTÓNOMA

DESCRICIÓN:

-PROGRAMACIÓN DE PLC'S CON BECKHOFF A PARTIR DUNS ESTÁNDARES. -PARTICIPAR NO DISEÑO E POSTA EN MARCHA DOS SISTEMAS DE SCANNER DOS TRENES