Ofertas de EMPREGO

DOCENTE DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Coruña, A

DATA DE PUBLICACIÓN 09 de Outubro de 2019
TALENTIA SUMMIT 2019

REQUISITOS:

Formación: PREFERENTEMENTE GRAO EN EDUCACIóN SOCIAL OU MESTRE NA ESPECIALIDADE PT OU AL.
Experiencia: NECESARIO ACREDITAR EXPERINCIA DOCENTE. POSUIR FORMACIóN EN METODOLOXíA DIDáCTICA E COñECEMENTO DA áREA DE OPOSICIóNS E AS TAREFAS DE EDUCADOR E O AUXILIAR COIDADOR.

DESCRICIÓN:

PREPARADOR DE OPOSICIóNS á CATEGORíA DE AUXILIAR COIDADOR DA XUNTA DE GALICIA.