Ofertas de EMPREGO

DESENVOLVEDOR JAVA CIBERSEGURIDADE

Coruña, A

DATA DE PUBLICACIÓN 11 de Outubro de 2019
TALENTIA SUMMIT 2019

REQUISITOS:

Formación: DESENVOLVEDOR JAVA.
Experiencia: MíNIMO 3 ANOS DE EXPERIENCIA CON COñECEMENTOS AVANZADOS EN JAVA+SPRING. USO DE FERRAMENTAS SAST/DAST.

DESCRICIÓN:

SEGUIMENTO DOS PROXECTOS DE DESENVOLVEMENTO. SOPORTE DE SEGURIDADE EN DESEñO E DESENVOLVEMENTO. FORMACIóN DE SEGURIDADE A EQUIPOS DE DESENVOLVEMENTO. MELLORAR OS PROCESOS OU ANáLISE DE SEGURIDADE DURANTE TODO O CICLO DA VIDA DO SOFTWARE. ANáLISE DE SEGURIDADE DE APLICACIóNS. CREACIóN DE PLANS DE ACCIóN PARA CORRECCIóN DE VULNERABILIDADES.