Ofertas de EMPREGO

AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR

Ames

DATA DE PUBLICACIÓN 31 de Outubro de 2019

REQUISITOS:

Formación: Curso de atención sociosanitaria Certificado de profesionalidade Imprescindible carné de conducir
Experiencia: Dispoñibilidade horaria, incorporación inmediata Residencia en Santiago ou concellos limítrofes

DESCRICIÓN:

Realización de tarefas persoais e domésticas