Ofertas de EMPREGO

DOCENTES VARIAS ESPECIALIDADES

Galicia

DATA DE PUBLICACIÓN 08 de Novembro de 2019

REQUISITOS:

Formación: FORMACIóN RELACIONADA CO CURSO A IMPARTIR
Experiencia: EXPERIENCIA DOCENTE DEMOSTRABLE NA TEMáTICA DO CURSO A IMPARTIR, TANTO A NIVEL TEóRICO COMO PRáCTICO

DESCRICIÓN:

DOCENTES PARA DISTINTAS ACCIóNS FORMATIVAS PROMOVIDAS POLO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR DA XUNTA DE GALICIA EN RELACIóN áS SEGUINTES MATERIAS E NAS SEGUINTES LOCALIDADES: -CARNIZARÍA (NIGRÁN, CARBALLO E VERÍN) -MANIPULACIÓN E VENDA DE ALIMENTOS CRUS (BARBADÁS) -CHORREO INDUSTRIAL (MARÍN) -AUXILIAR ELECTRICISTA (A ESTRADA) -OPERADOR/A DE PLATAFORMA ELEVADORA E CARRETILLA (O PORRIÑO E PONTEAREAS)