Ofertas de EMPREGO

TÉCNICO/A

Santiago de Compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 03 de Decembro de 2019

REQUISITOS:

Formación: CICLO SUPERIOR EN PROXECTOS DE EDIFICACIÓN. CICLO SUPERIOR EN PROXECTOS DE OBRA CIVIL. ARQUITECTO TÉCNICO. ARQUITECTO (PODE SER CALQUERA DELAS)
Experiencia: NON REQUERIDA

Outros: PREFERIBLEMENTE MENOR DE 30 ANOS. RESIDENTE NA ÁREA XEOGRÁFICA DE COMPOSTELA. PERMISO DE CONDUCIR B1. VEHÍCULO PROPIO. DOMINIO DE AUTOCAD E PAQUETE OFFICE

DESCRICIÓN:

COLABORACIÓN NO DESEÑO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE ANDAMIAXES E ESTRUTURAS EFÍMERAS