Ofertas de EMPREGO

DOCENTE/COORDINADOR/A

Santa Comba

DATA DE PUBLICACIÓN 03 de Decembro de 2019

REQUISITOS:

Formación: LICENCIADO/A EN PSICOPEDAGOXÍA/PEDAGOXÍA/PSICOLOXÍA
Experiencia: VALORABLE MENOR 30 ANOS VALORABLE LINGUAS E COÑECEMENTOS INFORMÁTICA

DESCRICIÓN:

IMPARTICIÓN CLASES DE REFORZO EDUCATIVO E COORDINACIÓN DE SERVIZOS.